DỰ ÁN LAVILLA GREEN CITY

Dự án: LAVILLA GREEN CITY Quy Mô: 100 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

PHÚC AN GARDEN

Dự án: PHÚC AN GARDEN Quy Mô: 28 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

KHU ĐÔ THỊ WEST LAKES GOLF VILLAS

Dự án: WEST LAKES GOLF VILLAS Quy Mô: 48 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH ...

PHÚC AN CITY

Dự án: PHÚC AN CITY Quy Mô: 100 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

TRẦN ANH RIVERSIDE

Dự án: TRẦN ANH RIVERSIDE Quy Mô: 11 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

DỰ ÁN BELLA VILLA

Dự án: BELLA VILLA Quy Mô: 92.945 m2 Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

DỰ ÁN SOLAR CITY

Dự án: SOLAR CITY Quy Mô: 4,7 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

DỰ ÁN VISTA LAND CITY

Dự án: VISTA LAND CITY Quy Mô: 44 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

DỰ ÁN BELLA VISTA

Dự án: BELLA VISTA Quy Mô: 100 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

LONG PHÚ VILLA

Dự án: PHÚC AN CITY Quy Mô: 30.631 m2 Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP