PHÚC AN CITY

Dự án: PHÚC AN CITY

Quy Mô: 100 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

TRẦN ANH RIVERSIDE

Dự án: TRẦN ANH RIVERSIDE

Quy Mô: 11 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

DỰ ÁN BELLA VILLA

Dự án: BELLA VILLA

Quy Mô: 92.945 m2

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

DỰ ÁN SOLAR CITY

Dự án: SOLAR CITY

Quy Mô: 4,7 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

DỰ ÁN VISTA LAND CITY

Dự án: VISTA LAND CITY

Quy Mô: 44 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

DỰ ÁN BELLA VISTA

Dự án: BELLA VISTA

Quy Mô: 100 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

LONG PHÚ VILLA

Dự án: PHÚC AN CITY

Quy Mô: 30.631 m2

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH ...